Rezultate

Rezultare

Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate 12,5 km

Număr de mecanisme comune pentru a facilita conectarea nodurilor secundare / terțiare la infrastructura TEN-T (de exemplu, ghidarea rutelor, detectarea și gestionarea incidentelor / situațiilor de urgență, studii de trafic rutier, studii de fezabilitate la nivel transfrontalier: 5


1. O campanie de sensibilizare a siguranței rutiere

2. Manual pentru conducere în siguranță

3. Aplicație bazată pe web cu informații despre puncte critice periculoase -2 buc

4. Ghid pentru cele mai bune practici pentru intervenția / construcția rutieră pentru a limita durata, riscul și poluarea