Program

Interreg V-A România – Bulgaria 2014 – 2020 este un program de cooperare transfrontalieră cofinanțat de Uniunea Europeană cu fonduri din Fondul european de dezvoltare regională.

Obiectivul strategic al programului pentru această perioadă se concentrează pe domenii tematice ale Strategiei Europa 2020, legate de schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, conservarea și protecția mediului, promovarea eficienței resurselor, transportul durabil, promovarea ocupării forței de muncă și forța de muncă mobilitate, creșterea capacității instituționale prin promovarea cooperării între cetățeni și instituții.

Regiunile pe care le acoperă sunt 7 județe din România (Constanța, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Mehedinți) și 8 raioane din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich).

Bugetul total este de 258.504.126 euro, din care fondurile din Fondul european de dezvoltare regională se ridică la 215.745.513 euro. Proiectele sunt finanțate după cum urmează: 85% FEDR, 13% cofinanțare națională din cele două țări partenere (Bulgaria și România) și 2% contribuție proprie.

Obiectivele tematice selectate sunt formulate în cinci axe prioritare: „Regiune bine conectată”, „Regiune verde”, „Regiune sigură”, „Regiune calificată și incluzivă” și „Regiune eficientă”, care răspund nevoilor și provocărilor încrucișate regiunea de frontieră.

Beneficiarii pot fi autorități naționale, regionale și locale ale organizațiilor publice, ceea ce reprezintă o condiție necesară pentru creșterea cunoștințelor și învățării bunelor practici de către organizațiile bulgare pentru a-și îmbunătăți politicile de dezvoltare regională și locală.