Proiect: A-CB connect to TENt

ROBG-306 „Conectare mai bună a Alexandriei și a Cherven bryag la rețeaua TEN-T”

aerial_UW_70-200mm11_7187

Проектна информация

Proiectul în cadrul TEN-T

Mai mult

t2

Programul

Informații despre program

Mai mult

t3

Grupuri țintă

Informații despre grupurile

Mai mult

Rezultate așteptate

Proiectul va contribui la reducerea decalajului dintre regiunile periferice, slab accesibile și centrele urbane bine conectate, prin îmbunătățirea conectivității dintre România și Bulgaria.

Date de proiectare:

     

Proiectul ROBG-306 O mai bună conectivitate a Alexandriei și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T are ca scop provocări comune importante legate de infrastructura de transport slab dezvoltată în regiunea transfrontalieră și accesibilitatea acesteia și va fi implementată în perioada 20.03.2019 până la 19.03.2022.

Obiectivul principal este îmbunătățirea mobilității regionale prin modernizarea infrastructurii rutiere din municipiile Alexandria și Cherven Bryag, precum și crearea unor mecanisme comune care să faciliteze conectarea nodurilor terțiare la infrastructura TEN-T.

Finanțarea proiectului este asigurată de Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, guvernele din România și Bulgaria.

Numele proiectului: ROBG-306 „Conectivitate mai bună a Alexandriei și Coastei Roșii la rețeaua TEN-T”
Acronim: A-CB se conectează la TENt

Data de începere a proiectului: 20.03.19
Data de încheiere a proiectului: 19.03.2022

Buget total: 7.669.032,95 EUR
Finanțare europeană: 6.518.678,01 EUR

Broșură "Urmăriți drumul"

Vizite: 1999 Azi: 2 Total: 47890

Descrierea activităților desfășurate în cadrul proiectului