Grup țintă

1. Publicul larg

Descriere:

Populația municipiului Alexandria și a municipiului Cherven Bryag.

Conform ultimului recensământ oficial din România (2011), populația totală a Alexandriei este de 45.434 de locuitori. Conform informațiilor oficiale și având în vedere o rază de 2 km de drumuri propuse pentru reabilitare în acest proiect, întreaga populație a municipiului Alexandria este afectată de proiect. Suprafața orașului Alexandria este de 9,56 km², iar drumurile acoperite de investiții sunt situate în estul, vestul și nord-vestul orașului. Conform planului general de situație (atașat), se poate observa că întreaga populație a orașului va beneficia de investiție.

Conform datelor din recensământul din 2016, populația municipiului Cherven Bryag se ridică la 26.543 de locuitori. Municipalitatea ocupă locul doi la număr după municipalitatea Pleven. În ultimii 5 ani a existat o tendință constantă de scădere a populației municipiului Cherven Bryag. Această tendință este caracteristică atât pentru regiunea Pleven, cât și pentru regiunea statistică Nord-Vest. De asemenea, realizarea investițiilor de către partenerul bulgar care duce la conectarea municipiului Cherven Bryag (26.543 locuitori) cu orașele Deventsi (689 locuitori), Teliș (954 locuitori), Chomakovtsi (1.028 locuitori) la șoseaua E83.

Pe măsură ce intrăm în secolul XXI, transportul este o legătură critică între dezvoltarea economică și socială. Sistemele de transport eficiente permit oamenilor să ajungă la locul de muncă, să aibă grijă de sănătatea lor, să urmeze o educație și să obțină produsele alimentare și bunurile necesare pentru a-și susține existența de zi cu zi. De asemenea, sistemele de transport prost planificate pot să perpetueze inechitățile existente, să crească poluarea aerului și a zgomotului și să adauge complexității rezolvării dilemelor de planificare urbană și rurală. Nu există îndoieli că transportul în secolul al XXI-lea va fi la fel de mult cu mutarea persoanelor și a mărfurilor și facilitarea accesului echitabil la servicii, întrucât secolul anterior a fost axat pe mișcarea vehiculelor.

Ca concluzie, realizarea investițiilor necesare în rețeaua de drumuri din municipii până în 2020 ar putea genera locuri de muncă directe, indirecte și induse pentru regiune. Un sistem de transport mai bine integrat și eficient, care facilitează în continuare libera circulație a persoanelor și mărfurilor în UE și cu vecinii săi și care integrează tehnologii inovatoare și sisteme de gestionare a traficului, nu numai că îmbunătățește condițiile economice pentru afaceri, dar oferă un impuls suplimentar pentru generarea de noi locuri de muncă.

Valoarea țintă: 74648.00

 

2. SME

Descriere:

Transporturile, energia și rețelele digitale inteligente, durabile și complet interconectate sunt o condiție necesară pentru finalizarea și buna funcționare a pieței unice europene și pentru conectarea Europei cu piața mondială („TEN-T to Connect”). Acestea sunt adevărate artere ale economiei Europei și bunăstarea cetățenilor acesteia. Mai mult, într-un context economic dificil, marcat de o creștere minimă și de bugetele publice strânse, investițiile în infrastructuri cheie cu o valoare adăugată puternică a UE pot stimula competitivitatea Europei („Conectați-vă la competiție”). Clădirea infrastructurii oferă oportunități pentru companiile europene și stimulează ocuparea forței de muncă, în timp ce investițiile în infrastructură generează beneficii pe termen lung prin conectivitate îmbunătățită, catalizând astfel o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă („Compete to Grow”).

Produsul intern brut (PIB) este unul dintre principalii indicatori macroeconomici care oferă o idee despre starea și potențialul economic al unităților teritoriale. Pentru evaluare și evaluare comparativă, se utilizează indicatorul „PIB pe cap de locuitor”. Datele arată că Cherven Bryag are un PIB per capita mai mic decât media țării și regiunea Nord-Vest. Pentru Alexandria, informațiile statistice oficiale indică o situație similară, PIB-ul pe cap de locuitor din județul Teleorman a fost de 4.341 de euro și a înregistrat o rată a șomajului de 11%. În partea bulgară, până în 2015, cu un PIB mediu pe cap de locuitor pentru țara de 9359 BGN și pentru regiunea Nord-Vest – 5652 BGN, pentru regiunea Pleven, valoarea PIB-ului creat este de 5051 BGN. Față de celelalte municipalități din regiunea Nord-Vest, regiunea Cherven Bryag se află în cea mai proastă poziție decât Belene și Pleven.

În ceea ce privește creșterea PIB a unei persoane obținute pentru perioada 2006-2010, regiunea Cherven Bryag se află, de asemenea, într-o poziție defavorabilă. Cu o creștere medie de 139,1% pentru țară și 122,0% pentru regiunea de Nord-Vest, în Pleven este de 113,5%. În ceea ce privește acest indicator, Cherven bryag se află pe ultimul loc în districtul Pleven.

În 2016, producția în regiune se ridica la 2114880 mii BGN, ceea ce este cu 17 699 mii BGN mai puțin decât în 2012. Această tendință negativă este rezultatul impactului crizei economice care a avut loc din 2013.

Pentru perioada analizată, există o tendință de scădere a veniturilor totale din activitate, cu o scădere de 8,7% pentru întreaga perioadă. Tendințele veniturilor operaționale sunt observate în sectoare individuale. În sectorul primar până în 2016, comparativ cu 2013, se înregistrează o creștere de 55,7%. Acesta este rezultatul veniturilor obținute în principal din cultura plantelor, în special din cereale și cereale, sprijinite și din fonduri europene. Sectorul secundar se confruntă cu cel mai sever impact al crizei economice din țară în perioada analizată. Venitul operațional în sectorul secundar a scăzut cu 17,5%. Cea mai mare scădere a fost în sectorul construcțiilor – cu 44,1%. Sectoarele sectorului terțiar înregistrează diferite tendințe de venituri – unele dintre ele se confruntă mai intens cu efectele crizei economice – Operațiuni imobiliare, în timp ce altele au mai mult succes în adaptarea la noile condiții economice.

În ceea ce privește 2016, în județul Teleorman au funcționat un număr de 5174 de întreprinderi din sectorul nefinanciar.

Începând cu 2016, un număr de 723 de întreprinderi din sectorul nefinanciar funcționau pe teritoriul municipiului Cherven Bryag. În funcție de numărul de angajați, majoritatea sunt de tipul „micro” și „mici”.

Întreprinderile mijlocii și mari sunt puține. Ponderea lor relativă este de numai 1,5% din numărul total de întreprinderi. Este vorba despre unități de producție atât din sectoarele secundare, cât și din cele terțiare (instituții de învățământ spitale, magazine de vânzare cu amănuntul etc.). Nu s-au observat diferențe semnificative în structura întreprinderii pentru perioada analizată – a existat o ușoară creștere a întreprinderilor „micro” (cu numărul de angajați până la 9 ani) – de la 90,9% (2013) la 91.4.

Valoarea țintă: 5897.00

 

3. Autoritatea publică locală

Descriere:

Autoritățile publice locale vor fi adrese de evenimentele proiectului, în calitate de poliție locală, municipiul Alexandria, Consiliul Județean. De asemenea, pentru PP, autoritățile vizate sunt autoritățile locale din municipiul Cherven Bryag, orașele Deventsi, Telish, Chomakovtsi.

Valoarea țintă: 7.00

 

4. Grupuri de interese, inclusiv ONG-uri

Descriere:

ONG-uri din sectorul transporturilor și / sau construcțiilor rutiere din Alexandria și Cherven-Bryag sau Asociația Victimelor Accidentelor de Trafic (RO) etc.

Valoarea țintă: 4.00

 

5. Autoritatea publică națională

Descriere:

Autorități publice naționale responsabile pentru siguranța traficului sau infrastructura rutieră, precum Ministerul Transporturilor, Poliția Națională a Traficului, autoritatea rutieră română, Inspectoratul de Stat în Construcții, Agenția pentru Protecția Mediului, Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, Registrul Auto Român și autorități similare din Bulgaria.

Valoarea țintă: 10.00