Събития

Кампания за пътната безопасност събра експерти от България и Румъния

Финансирането на проекта е осигурено от Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие, Румънското и Българското Правителства.

На 31 януари, в Червен бряг се проведе кръгла маса, посветена на пътната безопасност. Събитието даде старт на кампанията за осигуряване на висока информираност на населението на общините Червен бряг и община Александрия.

На събитието се обсъдиха темите за повишаване на пътната безопасност на всички участници в движението, с фокус към децата и възрастните хора, които са най-уязвимите групи в това отношение. Представители на различни заинтересовани страни разказаха за добрите практики в областта и очертаха необходимостта от предприемане на допълнителни превантивни мерки както в практическа насока, така и в нормативно отношение.

Активно участие в дискусията взеха от няколко училища и детски градини в града, както и собственици и инструктори в автошколи. Всички се обединиха в мнението, че трябва да има непрекъсната проактивна работа и позиция по темата, защото само така може да се запази човешкия живот. Не случайно и за мото на цялата кампания е избрано ясното послание – БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН НА ПЪТЯ! ВСЕКИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ Е ЦЕНЕН!

Кампанията е част от Проект ROBG-306 По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към ТЕN-Т мрежата. Проектът е насочен към важни общи предизвикателства, свързани с лошо развитата транспортна инфраструктура в трансграничния регион и нейната достъпност и ще се изпълнява в срок от 20.03.2019 до 19.03.2022.

Основната цел е да се подобри регионалната мобилност чрез модернизиране на пътната инфраструктура в общините Александрия и Червен бряг, както и да създаде съвместни механизми за улесняване на свързването на третичните възли към TEN-T инфраструктурата.

Втора кръгла маса, посветена на международна кампания за пътната безопасност

На 27 октомври в Червен бряг за втори път се проведе  кръгла маса , посветена на международна кампания за пътната безопасност. Началото бе поставено на 31 януари с презентация, посветена на превенцията и сигурността по пътищата, а целта на цялата кампания е да осигури висока информираност на населението на общините Червен бряг и  Александрия.
Основната тема, която се обсъди беше свързана с разясненията относно новите системи за безопасност в превозните средства. Онлайн се включиха и представителите на румънската страна от проекта, които също представиха позицията си относно иновациите в автомобилите и останалите теми. Засегнаха се и въпроси, свързани пътната безопасност на  всички участници в движението, какви са рисковете, възможните действия за предпазване от инциденти на пътя и за повишаване на сигурността и вниманието на водачите. Също така бяха засегнати теми, свързани с основните закони и норми, с които трябва да се съобразяват шофьорите, както и различните принудителни административни мерки. Подрастващите имат нужда от допълнителна информираност и обучение за развиване на социалните им умения по пътищата. А с напредването на възрастта, много хора влошават способностите си и им е необходимо допълнително внимание, за да са безопасни участници в движението.  Представители на различни заинтересовани страни разказаха за добрите практики в областта – в страната и в чужбина, и очертаха необходимостта от предприемане на допълнителни превантивни мерки както в практическа насока, така и в нормативно отношение.
Активно участие в дискусията в Червен бряг взеха представители на широката общественост, както и собственици и инструктори в автошколи. Всички се обединиха, че трябва да има непрекъсната проактивна работа и информираност по темата, защото това е един от начините да се запази човешкият живот. Не случайно мотото на цялата кампания е ясното послание – БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН НА ПЪТЯ! ВСЕКИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ Е ЦЕНЕН!

Трета кръгла маса и финално събитие с демонстрация, посветена на пътната безопасност бе проведена в Червен бряг

В Червен бряг бе проведена трета кръгла маса за пътната безопасност. Началото на проекта бе поставено на 31 януари 2020 г., с акцент върху превенцията и сигурността по пътищата, а целта на цялата кампания е да осигури висока информираност на населението на общините Червен бряг и община Александрия.
На събитието се обсъди пътната безопасност на  всички участници в движението, какви са рисковете, възможните действия за предпазване от инциденти на пътя и за повишаване на сигурността и на пешеходците и на водачите. Според експертите,  децата и възрастните хора  са най-уязвимите групи в това отношение. Подрастващите имат нужда от допълнителна информираност и обучение за развиване на социалните им умения по пътищата. А с напредването на възрастта, много хора влошават способностите си и им е необходимо допълнително внимание, за да са безопасни участници в движението. Представители на различни заинтересовани страни разказаха за добрите практики в областта – в страната и в чужбина, и очертаха необходимостта от предприемане на допълнителни превантивни мерки както в практическа насока, така и в нормативно отношение.
Като част от инициативата бе реализирано и финално събитие с демонстрация за безопасно шофиране.
Бяха показани различни техники и методи за безопасно поведение на пътя, които касаят всички участници в движението и имат за цел да повишат тяхната осведоменост. Гости бяха ученици от ПГХТ „Юрий Гагарин“, граждани и представители на община Червен бряг. Водещ  бе Цветомир Цветков, собственик на авто-школа и посланик на кампанията сред местната общественост, безспорен авторитет и експерт относно пътната безопасност.
Всички се участници се обединиха, че трябва да има непрекъсната проактивна работа и информираност по темата, защото това е един от начините да се запази човешкият живот. Неслучайно мотото на цялата кампания е ясното послание – БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН НА ПЪТЯ! ВСЕКИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ Е ЦЕНЕН!
Кампанията е част от Проект ROBG-306 По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към ТЕN-Т мрежата. Проектът е насочен към важни общи предизвикателства, свързани с лошо развитата транспортна инфраструктура в трансграничния регион и нейната достъпност и ще се изпълнява в срок от 20.10.2019 до 19.03.2022.
Основната цел е да се подобри регионалната мобилност чрез модернизиране на пътната инфраструктура в общините Александрия и Червен бряг, както и да създаде съвместни механизми за улесняване на свързването на третичните възли към TEN-T инфраструктурата.
Финансирането на проекта е осигурено от Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие, Румънското и Българското Правителства.